GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE U.S.A
VĂN PH̉NG II VIỆN HÓA ĐẠO
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 – USA Tel: 626 614-0566 • Fax: 626 286-8437 • vptt@ghpgvntn.net

Số: 0001/HĐTV/VPIIVHĐ/TB

THÔNG BẠCH
Về việc lạc quyên cứu trợ nạn nhân thiên tai tại Á Châu
Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Qua tin tức của các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền h́nh khắp nơi, một trận động đất lớn nhất từ gần nửa thế kỷ qua lên đến điểm đỉnh của thang Richter 9.2; làm thiệt mạng trên 100,000 người, nhiều chục ngàn người đang mất tích, hàng trăm ngàn người bị thương tích và hàng triệu người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thiệt hại vật chất lên đến hàng tỷ Mỹ kim và hậu qủa c̣n kéo dài nhiều năm.

Để thực hiện giáo lư “Từ Bi”, “Đem vui cứu khổ”, mà người Phật tử Việt Nam đă phát tâm hành hoạt từ hai ngh́n năm qua, thay mặt Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ chúng tôi tha thiết thỉnh cầu Chư Tôn Đức; kêu gọi Quư Chùa, Hội, Quư đoàn thể, tổ chức Phật Giáo, Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam và toàn thể đồng bào đang sống tại hải ngoại hoan hỷ hưởng ứng thực hiện công cuộc cứu trợ khẩn cấp sau đây:

 1. Hưởng ứng cuộc lạc quyên “Đem vui cứu khổ” cứu trợ nạn nhân thiên tai tại Á Châu do Giáo Hội phát động quy mô và rộng răi.
 2. Khắp nơi và đồng nhất trong một ngày: 9 tháng 1 năm 2005 vào lúc 10 giờ sáng các Chùa, Hội, Quư đoàn thể, tổ chức Phật Giáo, Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam, bằng tất cả sáng kiến, kế hoạch, phương tiện ... phát động cuộc lạc quyên và kéo dài trong ṿng 1 tháng cho đến hết ngày 7 tháng 2 năm 2005.
 3. Tổng kết tài chánh và gởi về văn pḥng II Viện Hóa Đạo, địa chỉ: 311 E. MISSION RD, SAN GABRIEL, CA 91776, Điện thoại: 1 626 614-0566, Fax: 1 626 285-8437, Email: vptt@ghpgvntn.net trước ngày 15 tháng 2 năm 2005 để Ủy Ban Cứu Trợ nạn nhân thiên tai các nước Á Châu của Giáo Hội chuyển sang giai đoạn thực hiện việc cứu trợ.
 4. Giáo Hội sẽ liên hệ với các Tổ chức đại diện cho các quốc gia lâm nạn như: Tích Lan, Indonesia, Thái Lan, Ấn Độ... để có kế hoạch cứu trợ cụ thể và hữu hiệu.
 5. Thỉnh mời Chư Tôn Đức và kính mời Quư vị đại diện Quư Chùa, Hội, Quư đoàn thể, tổ chức Phật Giáo, Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam chuẩn bị tham gia vào Ủy Ban Cứu trợ do Giáo Hội thành lập.
 6. Mọi đóng góp ư kiến về việc cứu trợ xin liên lạc về:

  Ủy Ban Cứu Trợ Động Đất Á Châu
  311 E. MISSION RD. SAN GABRIEL, CA 91776 U.S.A.
  Điện thoại: (626) 614-0566 - Fax (626)286-8437

 7. Mọi Chi phiếu xin đề: Cứu Trợ Động Đất Á Châu

 

Cổ nhân có dạy: “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người”. Hiện nay, hàng triệu nạn nhân thiên tại tại Á Châu đang khắc khoải chờ đón những tấm ḷng thương xót và những bàn tay cứu độ khắp nơi trên thế giới.

Cung kính thỉnh cầu Chư Tôn Đức và kính mong Quư Chùa, Hội, Quư đoàn thể, các tổ chức Phật Giáo, Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam và quý đồng bào khắp nơi tích cực hưởng ứng Phật sự từ thiện cấp thiết do Giáo Hội phát động.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.

Phật Lịch 2548
California, ngày 28 tháng 12 năm 2004
Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

(đă ấn kư)

Ḥa thượng Thích Hộ Giác