WELCOME TO THAO LUAN PHAT PHAP !

                      

 Search:  Tin Phat Giao The Gioi  Tin Phat Giao Viet Nam  Tin Viet Nam  Tin The Gioi

 Trang Nha
 Ban Giang Su
 Ban Dieu Hanh
 Lich Sinh Hoat
 Thong Bao
 Down-Load Bai Giang

 Lien Lac

Tu-Lieu
Kinh-Phat
Truyen-Phat
Nhac-Phat
Nhac-Doi
Gia-Chanh
Chat-Room:
Dien-Dan Phat Phap
Nghi Quyet 427 USA
Nghi Quyet Chau Au
Lich Su GHPGVNTN
Ban Muon Link?
Danh Sach Cac Chua`
Tu Thuoc Gia Dinh


Neu Qui Vi Muon DownLoad Bai Giang cua? quy' giang? su*, xin vui long lien la.c DaLan hoac DuongTieu trong khi cho*` ddo*.i DuongTieu lam FTP server. Xin chan thanh cam' o*n !

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT (GHPGVNTN)  
THE UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN TĂNG THỐNG


Số: 03/VTT/TT

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TĂNG THỐNG
NHÂN MÙA AN CƯ PHẬT LỊCH 2548

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính Thưa chư Đại Đức Tăng, cùng Bốn Chúng đệ tử.

2548 năm trôi qua kể từ khi h́nh ảnh của đấng Chí tôn khuất dấu vô thường giữa rừng Câu-thi-na u tịch. Từ đó cỗ xe chuyển dịch tuần hoàn vẫn tiếp tục lăn bánh, để lại sau nó những vết tích của phú cường và huỷ diệt, bạo lực và nhân ái; rải rác đó đây, trên những sa mạc khô cằn, trong những đô thị trù phú, loài người đă góp nhặt từng giọt máu đào, từng giọt nước mắt để tích luỹ thành kiến thức, tạo dựng thành văn minh; từ những giá trị cá biệt là căn nguyên xung đột giữa các cộng đồng tôn giáo, dân tộc, dần tiến tới những giá trị phổ quát phản ánh khát vọng và tâm nguyện muôn thuở của con người. Những giá trị phổ quát, những quyền cơ bản làm nên giá trị hiện hữu của con người càng lúc càng được thừa nhận trong các cộng đồng dị biệt của nhân loại, coi đó như là điều kiện thiết yếu tạo dựng một xă hội hoà b́nh, an lạc, hoá giải hận thù, xoá bỏ bất công, áp bức gây nên bởi tham vọng quyền lực, cuồng tín giáo điều. Thông điệp bao dung, hỷ xả mà đức Thích Tôn trao truyền cho các chúng Thanh văn và Bồ tát, tỏa sáng bằng các phẩm tính từ bi và trí tuệ của tuệ giác vô thượng, ngày nay dần dần được nhân loại đón nhận như là dấu hiệu chỉ đường cho một thế giới nội tâm an lạc trong một thế giới đầy sợ hăi v́ bạo lực điên cuồng.

Thông điệp ấy được truyền vào đất nước Việt nam cũng đă 2000 năm. Đức tính bao dung và những giá trị phổ quát của phẩm giá con người được hàm chứa trong đó đă từng là nguồn lực sinh tồn tác động, h́nh thành ư thức dân tộc. Mỗi dân tộc, trong điều kiện địa lư và lịch sử cá biệt, bằng vô vàn đau thương và khổ luỵ của nhiều thế hệ tiếp nối, đă tạo dựng nên những giá trị truyền thống, có đủ sức mạnh ư chí để tự khẳng định sự tồn tại của ḿnh b́nh đẳng với mọi dân tộc khác, dù lớn hay nhỏ. Đó là bài học lịch sử được viết bằng tâm nguyện hy sinh vô uư của lịch đại Tổ Sư, của nhiều thế hệ Phật tử anh hùng, mà ngày nay hết thảy chúng đệ tử Phật, xuất gia cũng như tại gia, cần phải tư duy chiêm nghiệm, tự trang bị cho ḿnh nhận thức chân chính, để nhờ đó mà tăng trưởng tâm nguyện bồ đề, sức mạnh dũng cảm vô uư. Nếu không được như thế, cộng đồng Phật tử Việt nam sẽ chỉ hiện diện như những hội đoàn ô hợp đấu tranh theo quyền lợi thế tục, mà công phu hành tŕ, công việc Phật sự lại chỉ tập trung vào những h́nh thức bên ngoài và nghi lễ cúng bái.

2548 năm, giáo pháp của đức Thích Tôn được truyền bá lan dần từ Đông sang Tây, từ cận vùng Nam cực cho tới vành đai Bắc cực, bằng phương tiện duy nhất là thuyết giáo mà không bạo lực hận thù, chỉ thấm nhuần hương vị duy nhất là giác ngộ và giải thoát. 2000 năm lịch sử truyền thừa trên đất Việt, cũng thuần một hương vị duy nhất được ḥa quyện bất khả phân bởi tinh hoa dân tộc và đạo pháp. Đó là ư nghĩa tồn tại, mà cũng là sứ mạng, của các cộng đồng Phật tử Việt nam trong đại khối cộng đồng dân tộc.

Năm nay, cũng như hằng ngh́n năm trước, Tăng già và Phật tử Việt nam cúng dường ngày đản sinh của đức Từ phụ, đấng Đạo sư của chư thiên và nhân loại, bằng tín tâm thanh tịnh, bằng công hạnh tu tŕ được tích lũy, đốt nén tâm hương giới định huệ, cầu nguyện an lạc cho ḿnh và cho nhiều người, ích lợi trong đời này và đời sau.

Kính thưa Chư liệt vị,

Ngay sau ngày Phật đản, là ngày Tăng già Việt nam, gồm cả hai bộ Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, kiết giới an cư theo truyền thống Bắc phương. Mặc dù do sự sai biệt phong thổ, lịch pháp và tập quán xă hội nên ngày tháng an cư của hai hệ truyền thừa Nam Bắc không đồng, nhưng tất cả đều dựa trên một nền tảng Tỳ-ni tạng, với những học xứ tương đồng của giới bổn Biệt giải thoát. Nhân dịp này, tôi kính gởi đến toàn thể Tăng già Viêt nam, chư Đại đức tỳ kheo và tỳ kheo ni; gởi đến toàn thể bốn chúng đệ tử Phật, lời thăm hỏi và chào mừng ngày mới của Mùa an cư 2548 như là lời chúc tụng đầu năm trong đời sống đạo hạnh.

Mùa an cư, các chúng Tỳ kheo và Tỳ kheo ni, trong từng trú xứ riêng biệt, cùng ḥa hiệp và thanh tịnh trong đồng nhất trú xứ, và đồng nhất thuyết giới; là nền tảng phước điền cho các chúng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, lấy đó làm y chỉ để tăng trưởng đạo lực, vun bồi gốc rễ phước lạc nhân thiên và đạo quả Niết bàn.

Cũng nhân đây, tôi xin nhắc lại bảy pháp bất thối mà đức Phật đă chỉ dạy mà chúng Tỳ kheo và tỳ kheo ni cần phải học tập, chấp hành; y chỉ trên đó mà tu tŕ để tăng trưởng đạo lực cho ḿnh và đồng thời củng cố bản thể thanh tịnh và ḥa hiệp của Tăng già, không bị lôi cuốn vào các sự nghiệp thế gian, không bị chi phối và sử dịch bởi các cộng đồng thế tục. Nguyên lai pháp bất thối được Phật công bố do bởi Đại thần Vũ Xá theo lệnh vua A-xà-thế thỉnh ư đức Phật về ư đồ xâm lược và trấn áp bộ tộc Bạt-kỳ, ỷ thị sức mạnh của Vương quốc Ma-kiệt-đà hùng cường. Nhân đó, Phật khiến A-nan tập họp tất cả chúng tỳ kheo trong phạm vi thành Vương xá để nghe đức Phật công bố bảy pháp bất thối. Cũng như một dân tộc không bị đánh bại và khuất phục, nếu dân tộc ấy có đầy đủ bảy pháp bất thối; cũng vậy, chúng Tỳ kheo sẽ không thể bị khống chế bởi bất cứ sức mạnh dẫu hung tàn như thế nào của thế lực cường quyền, nếu chúng Tỳ kheo sống ḥa hiệp bằng bảy pháp bất thối. Bằng vào ư thức tự giác, chứ không bằng vào sự cưỡng chế pháp luật, đức Phật công bố bảy pháp bất thối, mà Tăng trong một trú xứ nếu không y giáo phụng hành, chúng tỳ kheo ở đó chỉ là một tập thể ô hợp, nghĩa là như bầy quạ khi có lợi th́ cùng tụ nhau lại kêu la inh ỏi, khi hết lợi th́ tan tác bay đi. Bảy pháp bất thối như sau:

  1. Các tỳ kheo thường xuyên tập họp đúng theo các qui định bởi Luật tạng, để giảng luận Chánh pháp, chứ không phải tập họp để tuyên dương tán tụng sức mạnh quyền lực thế gian, khiến cho các tỳ kheo trong trú xứ cùng sinh hoạt ḥa thuận.
  2. Các tỳ kheo phải tụ họp trong tinh thần ḥa hiệp không tranh chấp, giải tán trong tinh thần ḥa hiệp không tị hiềm, nghi kỵ, và chấp hành các Tăng sự trong t́nh cảm nhiệt thành.
  3. Chúng tỳ kheo không tùy tiện quy định và ban hành những luật lệ không đáng được ban hành, không thích hợp; cũng không được tự tiện sửa đổi, bải bỏ những luật lệ đă được ban hành từ trước; sống đúng theo giáo huấn của Phật, và tùy thuận những ǵ mà Tăng già đă quy định, được truyền thừa qua lịch đại Tổ Sư.
  4. Các tỳ kheo phải luôn tôn trọng, kính lễ các tỳ kheo trưởng thượng, mà phẩm hạnh và trí tuệ do công phu tu tập và học hỏi, xứng đáng là hàng Trưởng lăo trong Tăng; luôn luôn nhiệt thành nghe những lời khuyến giáo của các tỳ kheo trưởng thượng như thế.
  5. Các tỳ kheo sống không bị lôi cuốn vào những tham ái, những bận rộn thế tục.
  6. Trú xứ của chúng tỳ kheo là những nơi nhàn tĩnh, không phải là trú xứ tập họp để phục vụ các quyền lợi thế tục.
  7. Các tỳ kheo sống an trú chánh niệm, tỉnh thức, tạo thành một cộng đồng thanh tịnh ḥa hiệp, để cho các đồng phạm hạnh từ những nơi khác chưa đến th́ muốn đến, đă đến th́ muốn an trú lâu dài để tu tập, cùng sống ḥa thuận và an lạc.

 

Tư duy chiêm nghiệm bảy pháp bất thối mà đức Thích Tôn đă trao truyền cho chúng đệ tử, những người Phật tử Việt nam không khỏi ngậm ngùi v́ những mâu thuẫn bất hoà, tranh chấp, chia rẽ trong hàng đệ tử Phật. Sinh vào thời Pháp nhược Ma cường, hàng Thánh Tăng vắng bóng, Phật tử Việt nam cùng chung kết quả cộng nghiệp của dân tộc Việt nam, mà những ḍng thác hung bạo của tranh chấp quyền lực quốc tế, của hận thù giai cấp, của đấu tranh ư thức hệ, đă ghi lại vô vàn vết tích đau thương trên đại khối dân tộc. Đức Phật đă dạy, chúng sinh là kẻ thừa tự của những nghiệp mà nó đă làm. Vậy, mỗi người trong chúng ta, Tăng cũng như tục, cần có thời gian lắng đọng tâm tư để thấy rơ trách nhiệm của từng cá nhân ḿnh, v́ đă không có đủ năng lực trí tuệ, không có đủ ư chí dũng mănh, để cho ngọn đèn Chánh pháp được lịch đại Tổ Sư truyền trao qua 2000 ngh́n năm lịch sử bỗng chốc bị lu mờ, khiến cho hầu hết những người con Phật không thấy rơ đường nào phải đi, không thể phân biệt đâu chánh đâu tà, đâu là sứ mạng của người tu học Phật và đâu là sử dịch nô lệ của thế gian.

Kính thưa Chư liệt vị,

Ngày Phật đản, Phật tử chúng ta dâng nén tâm hương cúng dường mười phương chư Phật. Hương thơm giới định huệ dâng lên, nhưng khói bụi trần lao ô trược cũng đồng thời rơi văi xuống. V́ vậy, chúng ta không nên chỉ nh́n lên làn khói cuộn như mây lành năm sắc trong hư không mà quên không nh́n thấy bụi bẩn rơi văi trên bàn thờ. Mỗi khi dâng hương cúng Phật, hăy nhớ đừng quên quét dọn bàn thờ Phật cho thanh tịnh trang nghiêm; cũng đừng tự trói tay ḿnh lại, hay để cho người khác trói tay ḿnh lại, mà nh́n bụi bám đài sen càng lúc càng dày.

Vật có tụ th́ phải có tán. Tâm người có khi hiệp th́ cũng có khi ĺa. Tăng chúng nay hiệp mai ĺa, một phần cũng là quy luật của tồn tại. Nhưng bản thể thanh tịnh và ḥa hiệp tạo thành tồn tại của Tăng mà đức Phật thiết lập th́ không hề dao động, không hề biến đổi. Khi duyên hội, các pháp tự thành. Nhưng duyên hội không hoàn toàn ngẫu nhiên mà không có cộng đồng giao hưởng bởi tâm tư hay ước vọng của chúng sinh. Cho nên, trong mùa an cư năm nay, tôi thành tâm cầu nguyện uy lực Tam bảo gia tŕ hộ niệm cho bốn chúng đệ tử hội đủ thiện duyên, bỏ bớt dần những vọng tưởng trần lao, xa dần những bôn ba thế tục, chuyên tu giới định huệ, hướng tâm nguyện đến sự tồn tại chói sáng của Tăng già từ bản thể thanh tịnh và ḥa hiệp. Có như thế, Phật pháp mới là nguồn suối an lạc, Tăng-già là tiêu chí cho một xă hội đạo đức và trật tự. Bốn chúng đệ tử Phật như thế cùng góp công đức kiến tạo thế giới ḥa b́nh, cho dân tộc an lạc và tăng tiến.

Cầu nguyện cho tất cả chúng đệ tử Phật cùng học cùng tu, cùng tôn thờ một đấng Đạo Sư, cùng sống ḥa hiệp như nước với sữa, như thế mới t́m thấy sự an lạc trong Chánh pháp.

Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tu Viện Nguyên Thiều. Phật Đản Năm Giáp Thân
ĐỆ TỨ TĂNG THỐNG GHPGVNTN

(Ấn kư)

Đạo Phật là đạo Từ Bi và Trí Tuệ. Đức Phật đă giới thiệu cho chúng ta con đường dẫn đến đoạn trừ khổ đau. Đó là con đường Giới, Định, Tuệ. Toàn bộ lời dạy của Ngài cô đọng trong bài kệ kinh Pháp Cú sau đây:

"Không làm các điều ác

Thành tựu các hạnh lành

Tâm ư giữ trong sạch

Chính lời chư Phật dạy" (Pháp Cú 183)

Thế nên, mỗi mỗi Phật tử cần tư duy và hành động đúng theo con đường Giới, Định, Tuệ mà Đức Phật đă chỉ dạy để đem lại an lạc, hạnh phúc cho ḿnh và mọi người.

Put something here for browsers that don't use Java.

10 dieu tâm niêm

1)LẤY BỆNH KHỔ LÀM THUỐC THẦN .
2) LẤY HOẠN NẠN LÀM GIẢI THOÁT .
3)LẤY KHÚC MẮC LÀM THÚ VỊ .
4)LẤY MA QUÂN LÀM BẠN ĐẠO .
5)LẤY KHÓ KHĂN LÀM THÍCH THÚ .
6) LẤY KẺ TỆ BẠC LÀM NGƯỜI GIÚP ĐỠ .
7)LẤY NGƯỜI CHỐNG ĐỐI LÀM NƠI GIAO DU .
8)COI THI ÂN NHƯ ĐÔI DÉP BỎ .
9)LẤY SỰ XĂ LỢI LÀM VINH HOA .
10)LẤY OAN ỨC LÀM CỬA NGỎ ĐẠO HẠNH

Bỏ quá, hiện, vị lai

          Đến bờ kia cuộc đời

          Tâm giải thoát tất cả

          Không vướng lại sanh già  

                                                 (Kinh Pháp Cú, 348)

Kính thưa quư Phật tử xa gần,

Với kỹ thuật tân tiến của tin học, quí Phật tử mọi nơi trên thế giới có thể cùng lúc tham dự một buổi thuyết pháp từ ở một nơi khác qua mạng INTERNET.  Muốn thế Computer của quí vị phải có sound card để có thể nhận và phát tiếng.  Nếu có gắn thêm microphone th́ quí vị c̣n có thể đối thoại với giảng viên.  Khi một người nói th́ tất cả mọi người trên mạng đều nghe được.

Sau đây là phương cách set up computer để có thể tham dự các buổi thuyết giảng qua INTERNET với kỷ thuật PALTALK.

1) Trước hết quí vị phải vào http://www.paltalk.com/paltalk10/download/download.htm để download paltalk software (miễn phí) và cài đặt (install) nó vào computer của ḿnh.
2).. Xem tiếp: Hướng Dẫn Cách Setup Để Tham Dự Các Buổi Thuyết Pháp Qua Mạng Internet, xin bấm vào địa chỉ này:  ChuaQuocTeOnline

Sau khi cài đặt xong chương tŕnh nghe giảng trên, xin quư vị vào các " giảng đường" sau đây để nghe pháp:

Room Thảo Luận Phật Pháp Online:

  www.thaoluanphatphap.net

TT THICH TUE SY

NHỚ DƯƠNG CẦM

 

Tự hôm nào suối tóc ngọt lời ca

Tay em rung trên những phím lụa ngà

Thôi huyễn tượng xô người theo cát bụi

Vùng đất đỏ bàn chân ai bối rối

Đạp cung đàn sưong ứa đọng vành môi

Đựng xanh xanh phơn phơt nụ ai cựi

Như tơ liễu ngại ngùng lay nắng nhạt

Lời tiễn biệt nói ǵ sau tiếng hát

Hỏi phưong nào cho nguyện ước Trựng sơn

Lời em ca phong kín nhụy hoa hờn

Anh trĩu nặng núi rừng trong đáy mắt

Mờ phố thị những chiều hôn suối tóc

Bóng ai ngồi so phím lụa đàn xưa.

Tuệ Sỹ

 Hoà Thuong Thích Quang Đo

 TT Thích Tue Sy

 Co^' Ni Su Thích Nu Trí Hai

 TT Thích Trí Siêu Lê Manh That

 

HOA THUONG THICH QUANG DO

Hoa` Thuong Thich Quang Do , Vien Truong Vien Hoa Dao.

Đ?c Đ? T? Tang Th?ng Thích Huy?n Quang

Duc Đe Tu Tang Thong Thích Huyen Quang , Giáo Hoi Phat Giáo Thong Nhat Viet Nam

 

Chua Dieu Phap
Chua Phap Luan
Chua Van Phap
Chua Phap Van
GHPGVNTN(The Unified Buddhist Church of Viet-Nam)
Lop Hoc DieuPhap
Music-Romance
Nhan Quyen Cho Viet Nam
Tuoi Tre Viet Nam Len Duong
Vien Tang Thong
Tu Vien Quang Duc
Hoi Tu Thien Hue
Thuong Phe Binh VNCH
Phat Giao Hoa Hao
Trung Tam Du Kien (Data Center)


© Copyright 2004 THAO LUAN PHAT PHAP . All rights reserved. Contact: ALAIN BAO