THÔNG BÁO MOÍ:

Thuyết Giăng Của T.T Thích Minh Hiếu sẻ được truyền âm @ đạo tràng Thăo Luận Phật Pháp trong 3 ngày:

Thứ Saú: Nov 26 : 8am -9:30am, 2pm-3:30pm, 5pm - 6:30pm giờ CALI

Thứ Băy: Nov 27: 7:30 - 9am; 2pm - 3:30pm, 5:30pm - 7pm giờ CALI

Chủ Nhật: Nov 28: 7am - 9am giờ CALI

 

Thứ Sáu November 5th, 2004 lúc 7:00pm CA co' buổi truyền âm trực tiếp của Thượng Tọa Thích Minh Hiếu

Truyền Âm Trục Tiếp:

Do Đại Đức Thích Nhật Từ Thuyết giảng:

Thú bảy November, 6th, 2004 tại chua` Phổ Hiền lú'c 4:00pm Cali túc là 7:00pm Boston:

Chủ Nhật November 7th, 2004 tại chùa Phổ Hiền lúc 8:00am Cali túc là 11:00am Boston

Chủ Nhật November 7th, 2004 tại chùa Lục Ḥa lúc 11:30am Cali túc là 2:30am chiều Boston

 

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE U.S.A
VĂN PH̉NG II VIỆN HÓA ĐẠO
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 – USA Tel: 626 614-0566 • Fax: 626 286-8437 • vptt@ghpgvntn.net

Số: 0427/VPTT/HĐĐH/VPIIVHĐ/TT

THÔNG TƯ

Về việc Đại Lễ Phật Đản PL: 2548 của Giáo Hội

Kính gởi: Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Ḥa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quư Thiện hữu Tri thức Phật tử, quư Tự Viện, Tịnh Xá, Niệm Phật Đường, Tổ Chức, Hội Phật Giáo và Gia Đ́nh Phật Tử Việt Nam các cấp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch quư Ngài,
Kính thưa quư liệt vị,

Nhằm biểu tỏ ḷng tri ân và báo ân của chúng ta lên đức Phật, bậc Đại Giác với ḷng từ bi vô lượng đă thị hiện giáng trần để cứu độ chúng sanh, năm nay, Giáo Hội sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Phật Đản PL: 2548 lúc 1:00 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 02 tháng 5 năm 2004 nhằm ngày 14 tháng 3 năm Giáp Thân tại Hội Trường CRAWFORD HIGH SCHOOL, 4191 Colts Way, San Diego, CA 92115. Điện thoại: (619) 583-2500, Fax: (619) 583-9207.

Để Đại Lễ Phật Đản năm nay được tựu thành viên măn, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng tôi kính yêu cầu các cấp Giáo Hội hoan hỷ thực thi những Phật sự sau đây:

  1. Tích cực hỗ trợ để Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản hoàn thành tốt đẹp trọng trách do Giáo Hội giao phó.
  2. Cố gắng thu xếp Phật sự tại địa phương để quang lâm tham dự Đại Lễ Phật Đản chung do Giáo Hội tổ chức đông đủ.
  3. Tùy theo hoàn cảnh, điều kiện, phối hợp tổ chức trang nghiêm ngày đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thị hiện đản sanh tại địa phương sở tại.
  4. Khuyến thỉnh mọi giới Phật tử tinh tấn tu học nhằm góp phần vào việc xiển dương chánh pháp, phục vụ sinh loại đúng như bản hoài xuất thế độ sanh của đức Phật.
  5. Cùng với Giáo Hội nỗ lực giải trừ pháp nạn nhằm giúp Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sớm được phục hoạt để tiếp tục sứ mệnh thiêng liêng cao cả của ḿnh trước lịch sử.
  6. Quan tâm chăm sóc kỹ hơn đời sống tâm linh của những thế hệ trẻ như một thể hiện trách nhiệm đối với tương lai trước lịch đại Tổ sư và những bậc tiền bối hữu công.
  7. Mọi chi tiết xin hoan hỷ liên lạc với Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Văn Hóa GHPGVNTNHNHK/VPIIVHĐ kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản PL: 2548 hoặc qua Văn Pḥng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHNHK/VPIIVHĐ.

V́ sự ích lợi lâu dài của muôn loại chúng sinh và để nói lên ḷng chân thành báo ân sâu xa của những người con Phật đối với đấng toàn giác, rất mong các cấp Giáo Hội toàn tâm thực hiện những Phật sự đă được yêu cầu.

Cầu nguyện đức Phật thùy từ chứng minh gia bị chúng ta luôn được thành tựu và an lạc.


Trân trọng

Phật Lịch 2547
San Gabriel, ngày 24 tháng 2 năm 2004
kiêm Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHNHK/VPIIVHĐ

(Đă ấn kư)

Ḥa Thượng Thích Hộ Giác

Nơi Nhận:
- Như trên "để tri hành"
- Thượng Tọa Thích Nguyên Siêu "để tri hành"
- Các cơ quan truyền thông “để tùy nghi phổ biến”
Hồ Sơ: Lưu


THÔNG BÁO

Để tri ân các nhà Lập pháp hai Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Âu châu đă hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và các Tôn giáo tại Việt Nam qua hai Nghị Quyết 427 ngày 19.11.2003 ở Hoa Kỳ và ngày 20.11.2003 tại Âu châu, chúng tôi trân trọng kính mời các nhà lănh đạo các Tôn giáo, các Tổ chức trong Cộng đồng, quư Đồng hương và Phật tử đến tham dự đông đảo "Ngày Tri ân 2 Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Âu châu đă hỗ trợ cho Tự do Tôn giáo tại Việt Nam" vào lúc 14 giờ chiều thứ Bảy 21.2.2004 tại Tu viện Hoa Nghiêm, 3222 W. First Street, Santa Ana, CA. 92703.
Trong dịp này, sẽ có sự hiện diện của bà Loretta Sanchez đến từ Hoa Thịnh Đốn và Dân biểu Marco Pannella đến từ Quốc hội Âu châu. Một buổi lễ Tri ân tương tự cũng được tổ chức tại San Jose và Oakland vào trưa và tối chủ nhật 22.2.2004.

TCBC "Ngày Tri Ân 2 Quốc Hội Hoa Kỳ và Âu Châu"
Thư Mời của VPII - Viện Hóa Đạo
Nghị Quyết Hạ Viện HR-427
Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu v/v Tự Do Tôn Giáo tại VN

 

Thông Báo:

 

Kính mời quư Phật Tử tham dự những buổi thuyết giăng của Hoà Thượng Thích Thắng Hoan tại Đạo Tràng Thảo Luận Phật Pháp Online với ngày giờ của California như sau:

 

Thứ Bẩy  :    7  tháng 2,  năm  2004  lúc  7  giờ  tối

Chủ Nhật :    8  tháng 2,  năm  2004  lúc  10  giờ  sa'ng va` 3 gio*` chieu^`

Thứ Ba    :  10  tháng 2,  năm  2004  lúc  7  giờ  tối

Thứ Bẩy  :  14  tháng 2,  năm  2004  lúc  7  giờ  chiều

Chủ Nhật :  15  tháng 2,  năm  2004  lúc  3  giờ  chiều